Hodnotenie 2013 - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hodnotenie 2013

Posudzovatelia
KŠ GEČA 2013
ADAMEC ŠTEFAN
Pomaly sa stáva pravidlom,že druhá sobota v decembri patrí chovateľom králikov Národných plemien a rexov. Tak tomu bolo aj 14.12.2013, kedy sa konala už tretia klubová špeciálka králikov v Geči. Zišlo sa tu 23 vystavujúcich členov, ktorí spolu vystavili224 králikov v 23 plemenách.
Do 8.00 hodiny sme priviezli svoje králiky, ktoré sme si aj sami zaklietkovali.
Na posudzovanie sme boli delegovaní štyria posudzovatelia – Ing. Supuka, Adamec, Forberger a Petrík.
Mne boli pridelené – Hm , Spa rex, Ze rex a Rex or. Zapisovať sa mi podujal Ing. Ircha Peter, ktorý svoju úlohu zvládol na výbornú. Posudzovanie sa začalo okolo 9.00 hodiny.
Holíčsky modrý
bolo prihlásených 36 králikov. S hmotnosťou problémy nemali, mali teda ideálnu hmotnosť – dospelé /od 6 mesiacov do 6 rokov/- od 2,5 až do 3,25 kg.
Tvar – tu sa hodnotí –priebeh chrbtovej línie, poloha končatín, poloha chvosta, koža králika a vonkajšie pohlavné orgány. U pár jedincov sa vyskytli prípustné chyby – mierne vystúpené pánvové kosti, aj mierne vyčnievajúce lopatky, jeden krát mierne zrazený zadok, u štyroch bol mierny prešľap hrudných končatín. Keďže Hm je malé plemeno,od roku 2009, kedy sa vydal nový Vzorník plemien králikov, tak toto plemeno nesmie mať lalok ani u samíc! Ak sa vyskytne tak je hodnotený výrokom – výluka. Pár jedincov- u samíc som trestal za voľnú kožu na prsiach, dokonca aj dvoch samcov tiež za voľnú kožu na krku. Jednu samičku som za lalok musel vylúčiť.
Typ – vzorník uvádza - telo je valcovité, mierne zavalité,hlava krátka,pekne zaoblená,široká v čelnej časti,končatiny stredne silné,ušnice sú mäsité,pekne zaoblené,dlhé 9 – 10 cm.
Najviac nedostatkov bolo v ušniciach,ktoré boli mäkšie a žehlené. Dvoch králikov som trestal za užší hrudník.
Srsť – má byť veľmi hustá v podsade,s elastickými, nie príliš s hrubými pesíkmi o dľžke asi 2,5 cm. U vystavovaných králikov mala väčšina riedku srsť, a aj menej pružnú. Najlepší králik v srsti bol v klietke č.11.Jeden samček mal holé miesto na nose, tak musel byť hodnotený výrokom výluka.
Krycia farba, rovnomernosť
-má byť po celom tele svetlá – oceľovomodrá, ako u Mm, farba oči je svetlá, sivomodrá s tmavomodrou dúhovkou , pazúriky sú rohovité. Tu treba podotknúť, že sa posudzovalo v hale pri umelom svetle, kde je veľmi ťažko určiť správny odtieň. Ale všetky vystavené králiky mali rovnaké podmienky. Celkovo bola farba málinko tmavšia, ale čo je horšie, tak veľmi nerovnomerná – fľakatá. Asi dvaja s ojedinelými bielymi chĺpkami. U jedného králika som pri pohlaví našiel bielu skupinu veľkú asi 1,5 cm – bol ocenený slovomvýluka. S farbou očí problém nebol, ale žiaľ jeden králik mal biely pazúrik na hrudnej končatine! Tento bol hodnotený slovom výluka.
Farba podsady – má byť rovnaká ako krycia farba, pri koži môže byť úzky svetlejší prúžok. U pár králikov bola svetlejšia,ale čo je horšie, asi u tretiny zvierat sa vyskytoval nežiadúci náznak medzifarby!
Staroslivosť a zdravie
aj keď si veľká časť chovateľov myslí, že tu jeho králik dostane automatický plný počet bodov – 5,bohužiaľ nie je to pravda. Pokiaľ je králik zdravý a chovateľ ho správne prichystá na výstavu, tak to je reálne. Musí ho správne a čitateľne otetovať, ostrihať pazúriky, vyčistiť pohlavné kútiky a vyčesať starú srsť!
Jeden králik mal opačné tetovanie v ľavej ušici, tam bola zrážka 0,5 boda. Horšie dopadli dvaja samci, ktorí mali deformáciu ušnice, ktorá viedla k zúženiu zvukovodu –obaja boli hodnotení slovom výluka. Pri posudzovaní posudzovateľ kontroluje aj správny zhryz každého králika. U jedného som našiel prerastené zuby – bol hodnotený slovomvýluka.
Ako som na začiatku spomínal, Hm bolo prihlásených 36 králikov, jeden nedodaný. Vystavovalo 7 chovateľov v piatich líniach. Boli to tieto línie:12, 15, 19, 23 a 25.
Takto boli králiky ocenené:
Výluka – 6 x
92,0 – 1 x
93,0 - 2 x
93,5 – 1 x
94,0 – 3 x
94,5 – 7 x
95,0 – 8 x
95,5 – 3 x
96,0 – 2 x
96,5 – 2 x
Šampión klubu bol v klietke č. 31 – 96,5 boda,
Šampiónka klubu bola v klietke č . 32 – 96,5 boda, obaja boli zároveň aj Grand – Šampióni. Najlepšie ocenená kolekcia plemena Hm, teda Majster klubu za 383,5 bodov boli v klietkach č. 29 až 32.
Druhý najlepší samec bol v klietke č.13 – 95,5 boda,
Tretí najlepší samec bol v klietke č. 6 – 95,0 bodov.
Druhá najlepšia samica bola v klietke č . 11 – 96,0 bodov.
Tretia najlepšia samica bola v klietke č. 12 – 96,0.
Na záver by som chcel všetkým vystavovateľom poďakoval za predvedené králiky, zároveň zablahoželal víťazom a som presvedčený, že v roku 2014 sa spolu opäť stretneme, ale ešte s väčším počtom Holičákov a aj s lepšou kvalitou.
Slovenský pastelový rex.
Tu sa jedná o naše mladé národné plemeno, ktoré bolo uznané v roku 2007 v Nitre.Zatiaľ nie je moc rozšírené, aktívne sa mu venuje asi do desať chovateľov. Tu bolo prihlásených a aj vystavených 13 králikov od štyroch chovateľov. Boli predvedené tri línie – č.2 , 3 a 6.
A akej kvalite vlastne boli ?
V hmotnosti problémy neboli žiadne.
Tvar – tu sa vyskytli prípustné chyby – mierne vystúpené panvové kosti, mierny prešľap hrudných končatín a najviac – voľná koža po tele.
Typ – tu mali králiky dobré osvalenie tela, najväčší problém bol v ušniciach, ktoré boli mäkšie a aj mierne rozkleslé.
Srsť – bola hustá, ale aj menej pružná
Krycia farba, farba očí a farba pazúrikov
má byť na povrchu tela jemne pastelová – podobná bielej káve. Aguti znaky sú svetlé. U vystavovaných králikov bola farba na povrchu tela žiaľ väčšinou na šedlá, /tmavšia/, nerovnomerná. Ideálny predstaviteľ tohto plemena bol v klietke č. 119. Farba pazúrikov a očí – tu sa nevyskytol žiadny problém.
Farba podsady
má byť krémová, pri koži trochu svetlejšia. Na povrchu tela čo najpodobnejšia ku krycej farbe. Na bruchu o niečo svetlejšia – nikdy však nesmie byť biela !!!
Tu by som chcel vyzdvihnúť králiky v klietke č.117 a 118, ktoré mali výbornú podsadu na bruchu. Ostatné boli trestané za svetlejšiu podsadu na bruchu.
Starostlivosť a zdravie
bez problémov , až na dva králiky, ktoré mali prerastené zuby a boli hodnotené slovomvýluka.
Bodové ocenenie :
Výluka - 2 x
93,5 - 2 x
94,0 - 4 x
94.5 - 2 x
95,0 - 2 x
95,5 - 1 x
Šampión klubu bol v klietke č. 119 a Šampiónka v klietke č.118 – od dvoch chovateľov.
Ďalším našim národným plemenom bol Zemplínsky rex. Tiež bol uznaný v Nitre v roku 2007.
Toto plemeno si stále ešte len hladá svojich chovateľov. Intenzívnejšie sa mu venujú asi štyria chovatelia a treba veriť, že sa pridajú ešte aj ďalší.
Na Klubovej špeciálke bol vystavený iba jeden predstaviteľ tohto plemena, a to samička, ktorá nemala veľké chyby, a bola ocenená 95,0 bodmi a získala titul Šampiónka klubu.
Ďalším plemenom , ktoré som posudzoval na klubovej špeciálke bol
Rex oranžový.
Musím ale priznať, táto expozícia
siedmych
králikov ma sklamala najviac.
Ako do počtu, tak aj kvalitou.
REX ORANŽOVÝ-
-vystavili na KŠ iba
traja
chovatelia nášho klubu, spolu sedem králikov, žiaľ nebola ani jedna kolekcia, boli iba jednotlivci. Vystavené boli iba dve línie a to č.
13
a
3.
Hmotnosť
až na posledné dva králiky mali veľa pod váhu, dokonca som im musel pomáhať – pridaním pár gramov, aby mali aspoň
3,25 kg –
aj táto váha sa u dospelých trestá – je nižšia, jedným bodom.
Tvar
mierne vystúpené pánvové kosti, voľná koža po tele a hlavne prešľapy hrudných končatín! Aj keď králiky nemali správnu hmotnosť – nášľap hrudných končatín bol špatný,!
Typ
keďže králik nemá správnu hmotnosť , musí byť trestaný aj v type – užšie telo, alebo hrudník, čo aj mali. Boli aj mäkšie ušnice.
Srsť –
tá bola dobrá, hustá, ale menej pružná
Krycia farba, rovnomernosť
má byť svietivo oranžová – stredného odtieňa. Zreteľný lesk je prednosťou. Do ideálu im trochu chýbalo , posledné dva boli trochu tmavšie.
Podsada
tu boli bez väčších problémov.
Starostlivosť a zdravie
bez nedostatkov.
Najlepší králik bol v klietke č
.158
, ktorý dostal
95,0
bodov a získal titul
Šampiónka klubu.
Bodové ocenenie bolo takéto:
91,5 - 1 x
92,0 - 2 x
93,0 - 1 x
93,5 - 1 x
94,5 - 1 x
95,0 - 1 x
Posledným plemenom , ktoré som robil bol
Zdrobnený pastelový rex.
Ide tiež o naše národné plemeno králikov, o ktoré sa zaslúžila rodina Supukových. Uznané bolo v Nitre 2.12.2005 na IX. Národnej výstave zvierat.
Boli vystavené len dva králiky , jeden samček a jedna samička. Obaja boli typickým predstaviteľom svojho plemena, vynikali v pozícii typ, ako aj v podsade na bruchu.
Obaja získali po
96,0
bodov a titul
Šampión a Šampiónka klubu.
Samček bol z línie č.
5
a samička z línie č.
2.
ADAMEC Štefan, Nitr. Rudno
..
FORBERGER  ŠTEFAN
 Už po druhý krát mi bolo zverené posúdiť expozície Slovenských sivomodrých rexov, preto môžem porovnať čo oproti minulému roku zlepšilo a na čom treba do budúcna popracovať.                                                                                             
Slovensky sivomodrý rex
Pozície:
Hmotnosť:V tejto pozícií bez problémov
Tvar:
-Oproti minulému roku nastal u tejto pozícií posun vpred najmä čo sa týka utvárania zadaných partií tela. Drôtený chvost som badal u dvoch králikov. Upnutie kože bolo v poriadku, u niekoľkých samíc menšie lalôčiky. Odporučil by som chovateľom stravovať králiky z aprílových vrhov, nakoľko tie sú na KŠ usporiadanú v mesiaci december najvhodnejšie
Typ:
-Sporadicky sa objavilo zviera s užšou prednou partiou, tenšími hrudnými končatinami, či tenšími ušnicami. Doporučujem chovateľom venovať sa príprave králikov, najmä prípravou, tréningom výstavného postoja. Ak sa králik predvedie na stole je to pre neho obrovské plus. Plných 15 bodov t.j. najtypickejším králikom v expozícií bola samica v klietke č. 74 ktorá získala 96,5 b. a titul šampiónka klubu.
Srsť:
U dvoch králikov bádavý nábeh na perzián. Dosť králikov malo mäkšiu, redšiu srsť, ktorá bola ešte nehotová. Najkvalitnejšia srsť bola u králikov klietka č. 89-92.
Krycia farba:
Je potešiteľné zlepšenie majme divokých znakov a to najmä lemu ušníc očných krúžkov, či pri peknej hlave zvýraznených nozdier a lícneho lemu. Tak ako pri pozícií srsť, tak aj pri krycej farbe, kde bola nehotová srsť bola aj krycia farba.. Pohľadovo vynikli králiky klietka č. 73-76 no najviac sa k požadovaným štandardom tohto plemena priblížili králiky z klietky č. 89-92. Farba očí v poriadku. U dvoch králikov udelený výrok výluka- biely pazúr na hrudnej končatine, resp. spolu s pozíciou č.7, chýbajúce prsty na oboch hrudných končatinách
Podsada a medzifarba:
Čo sa týka podsady u 90% králikov bola na veľmi dobrej úrovni, no k zhliadnutiu boli aj králiky so svetlejšou podsadou, čo je pozostatok regenerácie cez Rys-rexa. Veľmi veľa práce čaká chovateľov z ohraničením a rovnomernosťou medzifarby. U tejto expozícii vynikal králik klietka č. 74.
Starostlivosť a zdravie:
Nie som zástanca strhávania bodov v tejto pozícii, preto všetky králiky za 5,0 bodu, až na tie moje „dodriapané ruky“. Znova poprosím chovateľov aj touto cestou, nájdite si 5 minút pre skrátenie pazúrikov a vyčistenie pohlavných kútikov. Ďakujem.
Každý chce vychovať Šampióna, či získať titul Majster no s prípravou králikov je to už horšie. Z mojej vlastnej skúsenosti odporúčam všetkým členom klubu, naučme sa kvalitnejšie pripravovať svoje králiky na výstavy, tie sa Vám za Vašu zvýšenú starostlivosť odvďačia, keď už nie vyššie uvedenými titulmi, tak aspoň lepším typickým postojom.
Titul Majster klubu získava kolekcia králikov klietka č.89-92 súčtom bodov 383 chovateľ: Supukovi
Titul šampión získal 1,0 klietka č.. 90 s počtom bodov 96,0 chovateľ: Supukovi
Titul šampiónka ziskáva 0,1 klietka č. 74 s počtom bodov 96,5 chovateľ: Adamec Štefan
Zdrobnený Ss rex
Vystavených bolo 15 kusov od 3 vystavovateľov.
Hmotnost: Králiky nemali žiaden problém.
Tvar :
-mierne vystuplé panvové kosti. Veľmi dobré napnutie kože najmä u králikov klietka č.206-209, ktorí vynikali aj v iných pozíciách a po práve získali aj Titul Majster klubu.
V srsti: ucelený, dokonalý.
O čo lepší boli v pozícií 5 krycia farba, to im chýba v pozícií č. 6. podsada a medzifarba. Králiky z Majstrovskej kolekcie mali neucelenú medzifarbu a svetlejšiu podsadu.
Najlepším králikom v pozícií 6 bol králik klietka č. 213, ktorému som zaslúžene udelil plných 10 bodov. U danej pozícii by mohol ísť príkladom aj pre plemeno ČV, proste bol to suprový králik.
Titul majster klubu získala kolekcia klietka č. 206-209 s počtom bodov 381 chovateľ: Adamec Štefan
Titul šampión klubu získal 1,0 klietka č. 213 s počtom bodov 96,0 chovateľ: Supukovi
Titul šampiónka klubu získala 0,1 klietka č. 209 s počtom bodov 95,5 chovateľ: Adamec Štefan
Záverom treba všetkým zúčastneným poďakovať. Chovateľom za vystavených krásavcov, výboru klubu za zabezpečenie ŠKV v Geči a všetkým, ktorí sa čo i len svojou prítomnosťou pomohli.
S pozdravom,
Štefan Forberger, Špiská Nová Ves
Dovidenia pri ŠKV v Geči 2014.
.
JÁN PETRÍK
na klubovej špeciálnej výstave 14.12.2013 v Geči som posudzoval nasledovné plemena králikov:
Kastorex (Ca)
Hmotnosť
- v tejto pozícií sa nevyskytovali nedostatky
 • TVAR :
  - priebeh chrbtovej línie u väčšiny králikov spĺňal požiadavky uvedené vo vzorníku. U niektorých králikov sa vyskytovali mierne vystúpené výbežky panvových kostí. U dvoch králikov sa vyskytol tvrdší chvostík. Miernym nedostatkom u niektorých králikov bol mäkší nášľap hrudníkových končatín a laloky u samíc.
 • TYP
  : najväčšie nedostatky sa vyskytovali v utváraní ušníc, vyskytovali sa tenšie mierne žehlené ušnice, resp. mäkšie konce ušníc. Najlepší králik v tejto pozícií bol v klietke č. 53 ocenený 96 b., ktorý zároveň aj získal titul Šampión.
 • SRSŤ
  : - takmer polovica králikov mala srsť redšiu, avšak dostatočne pružnú. U králikov s hustou srsťou chýbala dostatočná pružnosť.
 • Krycia farba a rovnomernosť:
  - krycia farba na povrchu tela má byť červenohnedá, podobná čerstvo olúpanému gaštanu. Väčšina králikov takmer spĺňala túto požiadavku. Vyskytli sa mierne odchýlky, najmä našedlé sfarbenie na panvových končatinách, svetlejšie boky s prsia. Vyskytol sa aj tmavší závoj.
 • Farba podsady a medzifarba:
  - tu sa nevyskytovali vážnejšie nedostatky. U niektorých králikov sa vyskytla mierne užšia a menej výrazne ohraničená medzifarba.
 • Starostlivosť a zdravie
  : - niektorí chovatelia si ešte stále neuvedomujú, že je potrebné vyčistiť pohlavné kútiky a ostríhať pazúriky aby králik nedostával zbytočné zrážku bodu.
  Bodové ocenenie:
  93,5 b. - 1x
  94,0 b. - 8x
  94,5 b. - 4x
  95,0 b. - 10x
  95,5 b. - 7x
  96,0 b. -1x
  Spolu: -32 ks
  REX ČINČILOVÝ
  – vystavených bolo celkom 9 králikov
  Hmotnosť
  – u dvoch králikov bola nižšia
 • Tvar
  – vyskytovali sa najmä mierne vystúpené výbežky panvových kostí
 • Typ
  – tu sa vyskytlo v dvoch prípadoch slabšie osvalené telo a u niektorých tenšie mierne žehlené ušnice.
 • Srsť
  – bola pomerné hustá, avšak chýbala jej lepšia pružnosť
 • Krycia farba
  – u väčšiny králikov bo nerovnomerné rozloženie krycej farby po celom povrchu tela. U posledných dvoch králikov bol mierne tmavší závoj.
 • Podsada a medzifarba
  – menej výrazne ohraničenie medzifarby ako aj mierne rozmazaná medzifarba min. u 1/3 zvierat.
 • Starostlivosť a zdravie
  – v poriadku
  Ocenené králiky:
  92,5 b. -1x
  93,0 b. - 1x
  94,5 b. -3x
  95,0 b. - 2x
  95,5 b. - 2x
  REX HAVANOVITÝ
  Celkom bolo vystavených 5 ks králikov veľmi dobrej a výbornej úrovne. Králiky boli takmer vyrovnané vo všetkých pozíciách. Potrebné by bolo ešte zlepšiť pružnosť srsti.
  Ocenené králiky:
  94,5 b. - 1x
  95,0 b. - 2x
  95,5 b. - 1x
  96,0 b. - 1x
  REX RYS
  Boli vystavené 4 králiky. U 1 samice sa vyskytovala voľnejšia koža pod krkom a i 1 samice lalok za ktorý bola udelená výluka.
  Ocenenie králikov:
  94,5 b. - 3x
  Výluka - 1x
  REX SIAMSKÝ
  Celkom bili vystavené 4 králiky. Čo sa týka kvality boli takmer vyrovnané, avšak najväčšie nedostatky sa vyskytli v 2. Pozícií tvar a to výrazne vystúpené výbežky panvových kostí
  Ocenenie králikov:
  94,0 b. - 3x
  95,5 b. - 1x
  TOPlist
  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky